Хуманитарна обстановка, социални, етнически и религиозни особености