Избирателната реформа в Албания – ключово условие по пътя към ЕС

Парламентът в Албания отново работи по двустранно предложение за реформиране на избирателната система в страната. Това е сценарий, който се повтаря през последните няколко избирателни цикъла. Последното споразумение между управляващи и опозиция беше постигнато между премиерът Еди Рама и Люлзим Баша малко преди парламентарните избори през юни 2017 г. Тогава стана ясно, че страната трябвада изпълни всички препоръки от докладите на ОССЕ за 2013 г., 2015 г. и 2017 г.

Ситуацията в момента, обаче е малко по-различна, тъй като залозите са по-високи. През юни 2018 г. Европейският съвет реши, че за да започне Албания преговори за присъединяване през юни 2019 г., правителството не само трябва да изпълни петте „ключови условия” (борба с корупцията и организираната престъпност, реформиране на съдебната система и публичната администрация, защита правата на човека), но също така се очаква да изпълни изцяло всички препоръки на ОССЕ преди местните избори през 2019 г. Президента Илир Мета обяви (06.11.), че датата за следващите местни избори е 30.06.2019 г.

Представители на германския и холандския парламент, обявиха, че ще подпишат доклада на ЕК, оценяващ прогреса направен от албанското правителство, само след провеждане на местни избори в Албания по нов избирателен закон, одобрен на двупартиен принцип. По този начин избирателната реформа се явява ключов елемент за започването на преговори за присъединяване към ЕС през следващата година.

Албанският хелзинкски комитет (АХК) предупреждава още през април 2018 г., че няма постигнат консенсус по редица важни въпроси и работата по написване на проектоизмененията в избирателния кодекс не е започнала. Парламентът удължи (септември 2018 г.) мандата на парламентарната комисия по избирателната реформа, тъй като от юни 2017 г. до сега не е постигнат напредък. Действителните реформи, които парламентът трябва да приеме, се основават на „приоритетните препоръки” от доклада на ОССЕ от 2017 г., които са:

 • Реформата в избирателбата система трябва да е всеобхватна, навременна и основана на солиден анализ на политиките, да отговаря на препоръките, съдържащи се докладите на ОССЕ, вкл. да бъде хармонизирана с различните закони, свързани с изборите в Албания, най-вече с тези за провеждането на предизборни кампании, тяхното финансиране и медийно отразяване.
 • Да се положат усилия за справяне с постоянния проблем за купуване на гласове. Това трябва да стане, както чрез кампания за информиране на гражданите, така и чрез наказателни мерки, за да се увеличи доверието в избирателния процес.
 • Да се гарантира прозрачност при финансирането на политическите партии. Публичният отказ на политическите централи да приемат финансова подкрепа от лица с престъпно минало, би помогнал да се повиши общественото доверие в изборите.
 • Да се създаде прозрачена и независима институция, която да се занимава със злоупотребата с държавни средства и оказването на натиск върху избирателите.
 • Безпартийно назначаване на членовете в изборните комисии и членовете на екипите по преброяване.
 • Премахване на ограничения върху правотона глас на лица с умствени увреждания и автоматично отстраняване на избиратели над 100-годишна възраст.
 • Отмяна на „клеветата” като престъпление.

Това означава, че Комисията, занимаваща се с промените в изборното законодателство, трябва да преразгледа и хармонизира цялото законодателство, свързано с изборите в Албания; да прекъсне или да ограничи връзките между политици и организирана престъпност; да създаде независим орган за надзор на избирателната кампания; да деполитизира Централната избирателна комисия (ЦИК/KQZ) и всички други избирателни комисии; да разшири правото за гласуване; да извърши  промяна в Наказателния кодекс и т.н..

Опозиционната Демократическа партия (ДП) обяви своите предложения за изменение на избирателния кодекс. Председателят на партията Люлзим Баша заяви (08.10.), че тяхната платформа има за цел да осигури провеждане на свободни и честни избори, без насилие, заплахи и купуване на гласове. Той добави, че резултатите от изборите в Албания са следствие на некоректни действия от страна на Социалистическата партия (СП) и свързаните с нея „престъпни банди” и съмнително финансиране. Платформата на ДП съдържа четири основни точки:

 1. Политическите партии и изборните кампании да се финансират изцяло от държавата. Фирмите и компаниите, които финансират политически партии или кандидати, да не бъдат допускани да участват в търгове и концесии за определен период от време. Тези мерки имат за цел да предотвратят корупцията и преференциалното отношение към компании, които финансират победилата политическа партия;
 2. Премахване на всякакъв вид престъпност от избирателния процес, т.е. декриминализирането му. Това се основава на изчистване на администрацията от лица свързани по някакъв начин с незаконни или престъпни действия, с цел запазване на обективността в избирателния процес, прочистване на държавната полиция от връзки с организираната престъпност и т.н.;
 3. Премахване на купуването и продажбата на гласове, което се приема като престъпление „изборна корупция” и то да се разследва от Специалната прокуратура (SPAK) и Националното бюро за разследване;
 4. Използване на биометрична идентификация на гласоподавателите, електронно гласуване и електронно преброяване на гласовете.

Тези предложения на опозицията съответстват на препоръките на ОССЕ, в които се подчертава, че политическите партии и кандидатите в Албания се финансират от частни компании и дружества със специфични интереси и от лица с криминални прояви. Баша заяви още, че без значение каква система се използва, мажоритарна, пропорционална или национално- пропорционална, е необходимо да се проведе открита и радикална дискусия, за да се определи най-добрият начин да се представи волята на гражданите.

От друга страна, Социалистическата партия (СП) също изрази готовност да подобри избирателния процес според препоръките на ОССЕ. Съпредседателят на Комисията за избирателната реформа, Бледи Чучи (Bledi Çuçi, СП) заяви, че Социалистическата партия е склонна да деполитизира напълно избирателните комисии, като подчерта, че това е и една от основните забележки на международните наблюдатели. Според тях електронното гласуване може да бъде изпробвано по време на местните избори в някои общини. То не може да се приложи при гласуването на гражданите, които са имигрирали или се намират извън Албания, тъй като е предвидено със закон те да могат да гласуват само за парламентарни избори.

Европейският парламент (ЕП) публикува декларацията, одобрена (13.10.) от Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране (ПКСА) между ЕС и Албания (EU-Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee - SAPC). В него се препоръчва Албания да завърши реформите в ключовите приоритети, определени от ЕС. Основните точки в декларацията на ПКСА за Албания са:

 • Приканват се всички политически партии да допринесат за одобряването и изпълнението на избирателната реформа преди местните избори през 2019 г. Напомня се, че свободните и честни избори са съществен елемент от процеса на присъединяване на Албания към ЕС.
 • Настоява се за необходимостта от своевременното прилагане на препоръките на ОССЕ, които все още са неизпълнени. Обръща се специално внимание на тези, свързани с независимостта и деполитизацията на изборната администрация, прозрачността на финансирането на кампаниите, регистрацията на гласоподавателите, купуването на гласове и гласуването извън страната.
 • Подчертава се необходимостта от конкретни и необратими резултати при осъществяването на съдебната реформа и създаване на независими съдебни структури, предвидени според конституционните промени от 2016 г., включително Специалната структура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) и Националното бюро за разследване (BKH).
 • Призовава се правителството да се съсредоточи върху борбата срещу корупцията, организираната престъпност и прането на пари.

Извършването на реформа в избирателната система е от решаващо значение за започването на преговори за присъединяване към ЕС, но към настоящият момент изглежда малко вероятно албнският парламентът да може да изпълни навреме всички необходими законови промени. Всяка от „приоритетните препоръки” при други обстоятелства и „нормална” политическа среда, в която управляващи и опозиция да работят конструктивно, ще отнеме месеци работа. В Албания, към настоящия момент подобна среда не съществува.

Правителството на Албания е решено да изпълни всички препоръкина ОССЕ, но за разлика от съдебната реформа, избирателната реформа го изправя пред ясно определен срок - местните избори на 30.06.2019 г. Целта тук не е да се постигне някакво неясно понятие като „върховенство на закона”, а конкретно договаряне и прилагане на законодателството, което изисква подкрепата и на опозицията.

Без тази решаваща реформа, възможността за започване на преговори за присъединяване през следващата година е доста малка. Трябва да се отчита, че и политическият пейзаж в ЕС през юни 2019 г. ще изглежда съвсем различно. Има вероятност след изборите през май 2019 г., с нова Европейска комисия и нов Европейски парламент, шансовете за правителството на Еди Рама да бъдат по-неблагоприятни.

 

Публикувано на 22 Ноември 2018 в 14:28 часа от
Веселина Цветкова


Ключови думи:Албания, избирателна реформа, ЕС, Еди Рама, Люлзим Баша

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас