Военните отношения на САЩ със страните от Персийския залив

През последните години военното сътрудничество между САЩ и монархиите от Персийския залив значително се активизира. Определящо влияние върху този процес оказаха събитията в страните от Близкия Изток и Северна Африка, изострящите се междудържавни противоречия и етнорелигиозно противопоставяне в региона, както и фактът, че монархиите в региона не са в състояние да осигурят самостоятелно своята национална сигурност. Тези обстоятелства принудиха страните от Залива да търсят гаранции за своята сигурност и отбрана главно от страна на САЩ и страните от Западна Европа. Понастоящем е създаден действащ механизъм от двустранни отношения, договори за доставка на оръжия, обучение на военнослужещи, и пряко военно присъствие в Залива.

Що се отнася до САЩ, то възприетата от тях линия на развитие на военните връзки със страните от Съвета за сигурност на страните от Персийския залив (СССПЗ) е обоснована от необходимостта за укрепване на позициите в този икономически, геополитически и военностратегическия важен район на Близкия Изток, както и от това, че арабските монархии изразходват огромни средства за закупуване на продукция с военно назначение. Непосредственото американско военно присъствие в зоната на Персийския залив цели надеждно осигуряване интересите на САЩ в  конфликтогенното геополитическо пространство и оказване при необходимост на въздействие в т.ч. и силово върху обстановката в региона. В зоната на Персийския залив е съсредоточена основната част от американските военни бази в Близкия Изток. Те се използват като ключови обекти за осъществяване на блокадата на Иран, осигурявайки възможности на въоръжените сили на САЩ за съчетаване на висока мобилност и огнева мощ. Всички арабски монархии влизат в зоната на отговорност на Обединеното централно командване на ВС на САЩ, отговарящо за планирането на операциите и управлението на американските войски, разположени в Близкия и Средния Изток и в Централна Азия.

Основните форми на военно сътрудничество на САЩ с арабските монархии са:

- доставки на въоръжение и военна техника с последващи гаранции за техническо обслужване и ремонт;

- модернизация на вече доставена техника;

- подготовка на национални военни кадри;

- провеждане на съвместни учения с ВС на страните–членки на СССПЗ;

- непосредствено военно присъствие на териториите на арабските монархии;

- оказване на помощ в развитието на военната промишленост.

От 2006 г. е създаден и действа американо-арабски „Диалог за сигурност в Залива”, по време на който редовно се обсъждат въпроси за укрепване на отбранителните способности на страните–членки на СССПЗ, състоянието на регионалната сигурност, проблемите свързани с разпространението на оръжие за масово поразяване в зоната на Персийския залив, борбата с тероризма и др.

Кувейт и Бахрейн имат статут на важен съюзник на САЩ извън НАТО. На настоящия етап САЩ активно и успешно реализират идеята за създаване на единна регионална система за ПРО, чиито първи елементи вече са разположени.

Саудитска Арабия е основен военнополитически съюзник на САЩ в Близкия Изток. Макар че между двете страни формално няма подписан договор, военното сътрудничество се развива с устойчиви темпове. САЩ заемат трайно водещи позиции в сферата на военното и военнотехническото сътрудничество с кралството, доставяйки на страната големи количества ВВТ, включително съвременни и високотехнологични образци. За периода 2008 - 2011 г стойността на военните доставки за кралството е малко над 3.4 млрд. щ.д., а за периода 2012 - 2015 г. тази сума достигна над 16.86 млрд. щ. д. През 2010 г. бяха сключени сделки за продажба на ВВТ на обща сума 30 млрд. щ. д. в - 84 изтребителя „F-15SA”, 60 бойни вертолета „AH-64D” и модернизация на 70 самолета „F-15”. Предвидено е и закупуването на голямо количество въоръжение за сухопътните войски на страната. С американска помощ се извършва модернизация на саудитските зенитни ракетни системи „Пейтриът” РАС-2 до нивото на РАС-3. САЩ имат водеща роля в обслужването на доставяната техника. Със съдействието на американски специалисти се извършва унификация на системите за управление, свръзки и разузнаване в армиите на двете страни.

Държавното ръководство на Обединените Арабски Емирства (ОАЕ) винаги е подчертавало „стратегическия характер” на отношенията със САЩ. През 1994 г. двете страни подписаха споразумение, предвиждащо разполагане на територията на емирствата запаси от въоръжение и материални средства за ВС на САЩ, строителство на военни обекти и провеждане на съвместни учения. Подписан е и договор за предоставяне под аренда на летищата „Рас-ел-Хайма” и „Ел-Фуджейра” за развръщане при необходимост, групировка на ВВС на САЩ. Военновъздушна база (ВВБ) „Ел-Джафра” е предоставена за ползване от разузнавателни самолети и самолети цистерни, осигуряващи действията на коалиционните сили в Афганистан. В тази база се намира и Международния център за бойна подготовка на ВВС. На територията на ОАЕ са разположени и складове за ВМС на САЩ. Като пункт за материално-техническо осигуряване се използва пристанище „Ел-Фуджейра”. На територията на ОАЕ понастоящем са дислоцирани 2000 американски военнослужещи. САЩ доминират и на оръжейния пазар на ОАЕ. В периода 2008 – 2011 г. ОАЕ са закупили от САЩ ВВТ на стойност 7.33 млрд. щ. д., а в периода 2012 - 2015 г. сумата достигна 12.7 млрд. щ. д. Емирствата са основен партньор на САЩ в развръщането на регионална система за ПРО. Закупени са две батареи от комплекса за ПРО, „ТНААD” (3.48 млрд. щ. д.), които ще бъдат доставени до началото на 2014 г. През 2011 г. САЩ и ОАЕ проведоха първото съвместно учение за ПРО.

През 1992 г. Катар и САЩ подписаха споразумение по въпросите на отбраната и сигурността, което предвижда при извънредна ситуация САЩ да окажат пряка военна помощ на емирството. На САЩ е предоставен достъп до катарските пристанища и летища. В базата „Ес-Сайлия” е складирано въоръжение и снаряжение за една бронетанкова бригада от армията на САЩ. В тази база е разположен Предният команден пункт на Обединеното централно командване. Един от най-големите американски обекти зад граница е военновъздушната база „Ел-Удейд”. Тя се използва за осигуряване на бойните действия на коалиционните сили в Афганистан. В нея е разположен Центърът за управление на въздушните операции на Обединеното централно командване. Територията на емирството се използва за водене на въздушно, радио и радиотехническо разузнаване в зоната на Персийския залив, контролирайки едновременно и обстановката в Катар. През 2010 г. САЩ разположиха в Катар 2 батареи ЗРС „Пейтриът” с възможности за водене на ПРО. На катарска територия се предвижда да бъде разположена РЛС за ПРО „AN/TPY-2”. Понастоящем в Катар са дислоцирани около 8000 американски военнослужещи. През последните години САЩ имат водещи позиции във военните доставки за Катар. За периода 2008 – 2011 г. стойността на доставеното военната техника и оръжие възлиза на 852.6 млн. щ. д. През 2012 г. бяха подписани договорености за покупка на американска вертолетна техника на стойност 6 млрд. щ. д.

През 1991 г Кувейт и САЩ подписаха споразумение за военно сътрудничество, което предвижда оказване на американска помощ за защита на емирството в случай на външна агресия. На територията на страната са разположени складове за въоръжение и военна техника на ВС на САЩ. В Кувейт са дислоцирани около 10 хил. американски военнослужещи, главно във военна база „Арифджан". Развърнати са и батареи ЗРС „Пейтриът”. Кувейт е един от големите купувачи на американска продукция с военно назначение. През 2011 и 2012 г. емирството е сключило договори със САЩ за доставка на въоръжения на стойност 4.7 млрд. щ. д.

През 1991 г Бахрейн и САЩ подписаха споразумение по въпросите на отбраната и сигурността. Според него САЩ са основен гарант за сигурността на кралството в случай на външна агресия. На територията на Бахрейн е разположен щаба на 5-ти Американски флот, както и всички компоненти осигуряващи неговото функциониране. В страната е разположен и Регионалния пункт за управление на силите за специални операции на ВС на САЩ. Властите в Бахрейн са предоставили и право за ползване на военновъздушна база „Ел-Мухаррик” и военноморска база „Ситра”. Командването на ВС на САЩ е разположило в Бахрейн свързочен възел, пункт за събиране на информация от разузнавателните спътници, водещи наблюдение в акваторията на Индийския океан и Иран, станция за радиоразузнаване и складове за военно имущество. В Бахрейн се намират около 5000 американски военнослужещи. САЩ са основен доставчик на въоръжение и военна техника за бахрейнските ВС. През последните години кралството е закупило американска военна продукция на стойност 1.9 млрд. щ.д.

САЩ са най-важният стратегически партньор на Оман. Съгласно подписаното споразумение между двете страни през 2010 г., султанатът е предоставил правото на САЩ да ползват при необходимост военните бази на остров Масира, в Маскат и Тумарит. От базите в Оман се извършват полети на американски разузнавателно-ударни безпилотни летателни апарати над Афганистан, Пакистан, Иран и др. страни от региона. На територията на султаната е разположено имущество за ВВС на САЩ, а на корабите на ВМС на САЩ е дадено право да ползват пристанищата на страната. Същевременно американското военно присъствие в страната е ограничено до 35 военнослужещи

Американският военен износ за Оман бележи постоянна тенденция на увеличаване. През 2010 г. Министерството на отбраната на САЩ обяви намерението си да продаде за нуждите на ВВС на султаната 18 изтребителя „F-16”. През 2011 г. е подписан договор за доставка на американско въоръжение и военна техника за 1.248 млрд. щ. д. предимно средства за ПВО.

В дългосрочен план сътрудничеството във военната област между монархиите от Персийския залив и САЩ ще продължи да се развива с устойчиви темпове. Въпреки сключеното споразумение по ядреното досие с Иран американската администрация ще продължава да инвестира във военно присъствие в Близкия изток. Сирийската криза и борбата с Ислямска държава са друг съществен фактор, който легитимира засилването на американското военно присъствие в района.

 

Публикувано на 8 Февруари 2016 в 14:43 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:военно сътрудничество, САЩ, Саудитска Арабия, Катар, Оман, Бахрейн, ОАЕ

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас