ВВС на Саудитска Арабия

Едно от най-важните направления на военното строителство в Саудитска Арабия (СА) е повишаване на бойните възможности на ВВС чрез снабдяването им със съвременна авиационна техника и въоръжение. На настоящия етап военновъздушните сили и войските за ПВО са най-динамично развиващият се вид въоръжени сили в кралството. Държавното ръководство ги разглежда като основна ударна и сдържаща сила (в Близкия изток саудитските ВВС по бойни възможности отстъпват само на бойната авиация на Израел). Държавното ръководство си е поставило амбициозната задача да превърне ВВС в най-мощната и боеспособна военна авиация в региона.

Основните задачи на саудитските ВВС са:

- въздушно прикритие на петролните находища, административните центрове и военни обекти;

- авиационна поддръжка на сухопътните войски и ВМС;

- водене на въздушно разузнаване;

- транспортиране на личен състав и военна техника;

- провеждане на специални операции.

ВВС на Саудитска Арабия (в състав 20 хил. души) включват изтребителна, разузнавателна, военно-транспортна, учебна и вертолетна авиация. Основна организационна единица е ескадрилата. Въоръжени са с 272 бойни самолета в т. ч.:

- тактически (многоцелеви) изтребители 172 бр. (ЕF-2000 „Еврофайтър Тайфун” - 32 бр., F-15S – 71 бр., Торнадо IDS и ADV - 69 бр.);

- изтребители за ПВО – 81 бр. (F-15 C/D);

- разузнавателни 14 бр. („Торнадо” GR1A – 12 бр., RE-3A/B – 2 бр.).

ВВС разполагат и с ескадрила самолети за ДРЛО и управление Е-3А АУАКС – 5 бр. В техническа готовност за изпълнение на поставените задачи се намира 75 % от бойната авиация.

Военно-транспортната авиация разполага със 68 самолета, от които 50 бр. С-130 „Херкулес” различни модификации, 18 самолета- цистерни за дозареждане във въздуха „КС-130Н”, „Боинг КЕ-3А” и „А-330 МRTT”. Част от самолетите-цистерни може да бъдат използвани и за транспорт на личен състав и техника.

Вертолетната авиация включва 46 машини, различни модификации.

Паркът от учебно–тренировъчни и учебно-бойни самолети включва 118 самолета, от които 40 самолета от типа „Хок” могат да се използват и като леки щурмови изтребители. През юни 2014 г. започна доставката от Швейцария на учебно-тренировъчни самолети РС-21 (поръчани са общо 55 самолета от този тип). Освен това в състава на ВВС е формирано Кралско авиационно крило, състоящо се от 130 самолета и 11 вертолета.

Основен боен самолет на ВВС са американските тактически изтребители F-15 различни модификации (152 машини). В началото на 80-те години Саудитска Арабия закупи 84 изтребителя F-15, а в периода 1996 – 1998 г. още 72 самолета F-15 S (модифициран вариант на F-15E с опростена РЛС и бордова електроника с намален обем на паметта). През 2011 г. беше подписан договор със САЩ за доставка на 84 изтребителя F-15 SА (Saudi Advanced) Тези самолети са снабдени с нови радари с активна фазирана антенна решетка, допълнителни системи за въоръжение, система за РЕБ и противодействие, инфрачервени системи за откриване и съпровождане на целите. Предвижда се през следващите години в САЩ да бъде извършена модернизация на 68 изтребителя F-15 S до нивото на F-15 SА както и обучение на саудитски летци за управление на новите самолети.

Най-новите бойни самолети на ВВС на Саудитска Арабия са британските многоцелеви изтребители четвърто поколение ЕF-2000 „Еврофайтър Тайфун”. Доставката им започна през 2009 г. и до момента са получени 32 машини от общо поръчани 72 бр. Самолетите „Тайфун” са предназначени да заменят тактическите изтребители от типа „Торнадо” и леките изтребители F-5E/F, част от които се използват за учебно-тренировъчни цели, а друга част са на съхранение. Съгласно договора английската страна ще оказва съдействие в подготовката на саудитски летци и наземен персонал, ще доставя резервни части и ще оказва помощ в техническото обслужване и ремонта на самолетите до 2030 г. В перспектива се очаква на СА да бъде предоставен лиценз за сглобяване на изтребителите „Еврофайтър Тайфун”. Съгласно съществуващите планове се предвижда закупуване на допълнително количество самолети от този тип.

Понастоящем се извършва модернизация на тактическите изтребители тип „Торнадо”(доставени в средата на 80-те и средата на 90-те години). Монтират се ново въоръжение (крилати ракети „Сторм Шаддоу” с далечина на полета до 250 км), електронно оборудване и системи за навигация. Предвижда се тези самолети, след модернизацията, да останат на въоръжение през следващите 10-15 години. Част от машините поради изтекъл ресурс са изведени от бойния състав и се намират на съхранение.

Самолетите за ДРЛО Е-3А АУАКС бяха доставени от САЩ през 1986 - 87 г. В периода 1997 – 2003 г. и 2008 - 2009 г. им беше извършена модернизация със съвременни компютри и оборудване, позволяващи значително по-пълно отразяване на обстановката в реално време. Предстои в близко време да започне нов етап в тяхната модернизация, по време на който на самолетите ще бъдат монтирани нови радарни системи и модернизиране на средствата за свръзка (в Близкия Изток няма друга държава, която да разполага с такъв тип самолети за ДРЛО и управление). Саудитските екипажи все още не са достатъчно подготвени и не са в състояние да използват в пълен обем възможностите на тези машини.

През 2012 г. кралството закупи от САЩ 20 военно-транспортни самолета НС-130J-30 “Супер Херкулес” и 5 самолета–цистерни КС-130J. Поръчани са и предстои доставката от САЩ на 72 транспортни вертолета UH-60M “Блек Хок”. Намиращите се на въоръжение 12 вертолета „Блек Хок” се предвижда да бъдат модернизирани. Саудитски военни представители съобщиха през 2013 г., че страната е разработила и създала БПЛА собствена конструкция, но въпреки това подписа през май 2014 г. договор с Китай за доставка на безпилотни летателни апарати (БПЛА) от типа „Юланчи” с възможности да носят въоръжение.

Планирано е в периода 2014 - 2016 г. кралството да внесе военни самолети на стойност 5 млрд. щ. д. Предвижда се в перспектива да бъдат закупени от САЩ многофункционални самолети 5-то поколение F-35. Освен това държавното ръководство възнамерява да удвои броя на ескадрилите „АУАКС” и да закупи от САЩ още 70 военно-транспортни самолета НС-130J-30 “Супер Херкулес”. Сключени са големи договори за доставка на въоръжение за самолетите и вертолетите в т. ч. управляеми авиационни бомби (УАБ) и крилати ракети (КР) различни типове. СА сключи през 2012 г. договор със САЩ за доставката на 650 бр. КР AGM-84H SLAM–ER, 973бр. планиращи управляеми авиационни бомби AGM-15C JSOW и 1000 бр. УАБ GBUD -39/B SDB.

Въпреки че САЩ са основен доставчик на саудитските ВВС, малко вероятно е да допуснат СА да се превърне в страната с най-мощна бойна авиация в региона. Това определено би променило баланса на силите в региона и ще повлияе като цяло на арабо-израелските отношения. Освен това сред американския политически елит има влиятелни противници на продажбите на най-нови образци въоръжение за СА, тъй като съществуват сериозни опасения, че при определени обстоятелства това може да представлява заплаха за Израел.

ВВС са базирани на шест основни авиационни бази и 15 летища. Командирите на авиобази са непосредствено подчинени на командващия ВВС. Всички авиобази разполагат с добре развита летищна инфраструктура, съобразена с най-високите съвременни изисквания. За бойните самолети са построени високозащитени бетонови укрития. С висока степен на защита са системите за управление и свръзка.

Изтребителите за ПВО са разположени основно на базата Дахран. Тактическите изтребители са базирани в Табук, Ет-Таиф и Хамис-Мушайт. Самолетите за ДРЛО са базирани в Ел-Хардж, недалеч от Рияд (най-голямата база в района). На базата в Рияд е разположена транспортната авиация.

На настоящия етап модернизацията на летищната мрежа продължава.

Всеки летец от бойната авиация има ежемесечен нальот от 20 часа и не по-малко от един път в годината извършва практически пуск на ракети. Летателният състав на ВВС има сравнително добра практическа подготовка. Освен това за повишаване на бойната натренираност редовно се провеждат съвместни учения „Сокол на полуострова” с ВВС и ПВО на монархиите от Персийския залив, като и съвместни учения с ВВС на САЩ. От 2007 г. на територията на Франция се провежда съвместното учение на ВВС на двете страни „Зелен щит”.

Същевременно в бойната подготовка на саудитските ВВС има редица слабости и недостатъци, свързани с взаимодействието със сухопътните войски и ВМС. В недостатъчна степен са развити средствата за РЕБ и въздушно разузнаване. Проблеми съществуват в системата за управление на авиацията и организацията на свръзката.

Офицерските кадри за нуждите на ВВС се подготвят в кралския авиационен колеж в Ел-Хардж. Задължително условие за випускниците е владеене на английски език. Колежът подготвя както летателен състав, така и инженерно-технически персонал. Срокът на обучение е 3 години, а нальотът на един курсант за времето на обучение е 200 часа.

Страната отделя значителни средства за закупуване на съвременна бойна техника и въоръжение за нуждите на ВВС.

Подготовката на техническия и летателен състав и взаимодействието с другите видове ВС все още не е на необходимото ниво.

 

Публикувано на 9 Август 2016 в 14:09 часа от
Теодор Савов


Ключови думи:ВВС, военновъздушни сили, Саудитска Арабия, състояние, модернизация

0 Коментара
Добавете вашия коментар:

Име:
E-маил: (незадължително)
Емотикони: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Отписване

Свържете се с нас